కస్తూరి పరిమళం/Telugu Digital Story/Telugu#Audio #Story/ Telugu #Magzine Stories @Digital Stories

Story Name: కస్తూరి పరిమళం 🌺Please subscribe, like and share our channel👍👋🤝🙏 అందరికి నమస్కారం. ఈ ఛానల్ లో నేను అన్ని రకాల కథలు వినిపిస్తాను. కథలు చదివేటప్పుడు ఏవైనా అక్షర దోషాలు, పద దోషాలు కాని వస్తే దయచేసి పెద్ద మనసుతో క్షమించి కథలోని భావాన్ని మాత్రమే తీసుకొని ఆనందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను.…
0
(0)

Story Name: కస్తూరి పరిమళం

🌺Please subscribe, like and share our channel👍👋🤝🙏

అందరికి నమస్కారం. ఈ ఛానల్ లో నేను అన్ని రకాల కథలు వినిపిస్తాను. కథలు చదివేటప్పుడు ఏవైనా అక్షర దోషాలు, పద దోషాలు కాని వస్తే దయచేసి పెద్ద మనసుతో క్షమించి కథలోని భావాన్ని మాత్రమే తీసుకొని ఆనందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదములు.
Disclaimer:
Video is made for educational purposes only. pictures and stories are not my own. only voice is my own. The pictures and story credits to respective owners.

#Teluguaudiobook
#Audiostories
#Video
#telugustories
#Telugukathalu
#dkameswaristories
#Dkameswarinovels
#yaddhanapudisulochana
#Yandamooriveeredranath

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *